Lâm Hoàng Lộc

Ủy viên HĐQT SRF - Ủy viên HĐQT HDC

Mã CK: HDC
SRF

Vị trí : 224

Vị trí năm ngoái: 268

Tài sản: 33,330

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Lâm Hoàng Lộc
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị SRF - Ủy viên Hội đồng quản trị HDC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
19/02/1951
Nơi sinh:
Quê quán:
Trà Vinh
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị SRF - Ủy viên Hội đồng quản trị HDC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lâm Hoàng Vũ Nguyễn Con trai 0,011
Vũ Thị Ninh Vợ 1,895
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam