Kiều Văn Mát

Tổng giám đốc SCL - Chủ tịch HĐQT SCL

Mã CK: SCL

Vị trí : 408

Vị trí năm ngoái: 2357

Tài sản: 14,529

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Kiều Văn Mát
Vị trí:
Tổng giám đốc SCL - Chủ tịch Hội đồng quản trị SCL
Giới tính:
Nam
CMND:
141403007
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1969
Nơi sinh:
Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương
Quê quán:
Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương
Địa chỉ thường trú:
Phả Lại – Chí Linh – Hải Dương
Điện thoại cơ quan:
0320.3580555
Trình độ văn hóa:
Hệ 10/10
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật-Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân kinh tế-Đại học kinh tế quốc dân
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Cao Cường
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Kiều Văn Phu Anh ruột
Kiều Quang Vọng Anh ruột
Kiều Văn Cao Em ruột 6,182
Vũ Thị Thanh Huyền Vợ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam