Huỳnh Thị Mai Dung

Ủy viên HĐQT API; Vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng_Chủ tịch HĐQT API - Chủ tịch HĐQT APS - Tổng giám đốc APS

Mã CK: APS
API

Vị trí : 296

Vị trí năm ngoái: 1254

Tài sản: 23,248

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Huỳnh Thị Mai Dung
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị API
Giới tính:
Nữ
CMND:
011816683
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
27552
Nơi sinh:
Quê quán:
Quảng Nam
Địa chỉ thường trú:
65B Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị API
Chức vụ tại tổ chức khác:
Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Đỗ Lăng Chồng 55,993
Nguyễn Thị Bổn Mẹ đẻ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam