Huỳnh Thị Ái Vân

Vợ ông Đỗ Văn Nhân_Chủ tịch HĐQT GMD

Mã CK: GMD

Vị trí : 410

Vị trí năm ngoái: 632

Tài sản: 14,364

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Huỳnh Thị Ái Vân
Vị trí:
VỢ ông Đỗ Văn Nhân
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Văn Nhân Chồng 26,442
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam