Hoàng Quang Việt

Ủy viên HĐQT HPG

Mã CK: HPG

Vị trí : 112

Vị trí năm ngoái: 175

Tài sản: 81,378

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Hoàng Quang Việt
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị HPG
Giới tính:
Nam
CMND:
010178366
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
16/07/1961
Nơi sinh:
Quê quán:
Hà Nội
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị HPG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Hoàng Thị Hảo Chị gái 1,206
Hoàng Quang Trung Anh trai 0,689
Nguyễn Thị Hải Yến Vợ 1,722
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam