Hoàng Lê Việt

Con ông Hoàng Anh Dũng_Ủy viên HĐQT NVT - Tổng giám đốc NVT

Mã CK: NVT

Vị trí : 302

Vị trí năm ngoái: 330

Tài sản: 22,446

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Hoàng Lê Việt
Vị trí:
CON ông Hoàng Anh Dũng
Giới tính:
Nam
CMND:
225219498
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Hoàng Anh Dũng Bố 36,249
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam