Hồ Đức Lam

Tổng giám đốc RDP - Chủ tịch HĐQT RDP

Mã CK: RDP

Vị trí : 181

Vị trí năm ngoái: 248

Tài sản: 44,030

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Hồ Đức Lam
Vị trí:
Tổng giám đốc RDP - Chủ tịch Hội đồng quản trị RDP
Giới tính:
Nam
CMND:
024332090
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
22652
Nơi sinh:
Quê quán:
Nghệ An
Địa chỉ thường trú:
M3, Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình , Tp.HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh - Kỹ sư điện
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc RDP - Chủ tịch Hội đồng quản trị RDP
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Hồ Thị Kim Thoa Chị 39,180
Hồ Quỳnh Hưng Em 20,146
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam