Hà Thanh Hùng

Phó Chủ tịch HĐQT EIB

Mã CK: EIB

Vị trí : 241

Vị trí năm ngoái: 194

Tài sản: 29,270

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Hà Thanh Hùng
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị EIB
Giới tính:
Nam
CMND:
020127461
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
30/12/1955
Nơi sinh:
Tiền Giang
Quê quán:
Tiền Giang
Địa chỉ thường trú:
117 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
(84-8)38210055
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế, Kỹ sư điện tử
Chức vụ hiện tại:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị EIB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Hà Thị Mỹ Trang Em 0,000
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam