Dương Thị Ngọc Trinh

Mẹ ông Mai Hoài Anh_Phó TGĐ VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 377

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 16,585

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Dương Thị Ngọc Trinh
Vị trí:
MẸ ông Mai Hoài Anh
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Mai Hoài Anh Con 20,564
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam