Đoàn Văn An

Cổ đông lớn PVR

Mã CK: PVR

Vị trí : 493

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 10,500

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đoàn Văn An
Vị trí:
Cổ đông lớn
Giới tính:
Nam
CMND:
011100118
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
1958
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Cử nhân
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam