Đoàn Tường Triệu

Tổng giám đốc NBB - Chủ tịch HĐQT NBB

Mã CK: NBB

Vị trí : 319

Vị trí năm ngoái: 8140

Tài sản: 20,540

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đoàn Tường Triệu
Vị trí:
Tổng giám đốc NBB - Chủ tịch Hội đồng quản trị NBB
Giới tính:
Nam
CMND:
271306262
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
26/11/1971
Nơi sinh:
Quảng Trị
Quê quán:
Quảng Trị
Địa chỉ thường trú:
292/25 Đường Bình Lợi, P.13, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
(08) 38433381 - 0907 577577
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc NBB - Chủ tịch Hội đồng quản trị NBB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phân Công nghiệp NBB; Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH BOT Cầu Rạch Miễu
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam