Đoàn Hữu Thuận

Tổng giám đốc HDC - Chủ tịch HĐQT HDC

Mã CK: HDC

Vị trí : 228

Vị trí năm ngoái: 270

Tài sản: 31,935

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đoàn Hữu Thuận
Vị trí:
Tổng giám đốc HDC - Chủ tịch Hội đồng quản trị HDC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
20/11/1957
Nơi sinh:
Thạch Xuân – Thạch Hà - Hà Tĩnh
Quê quán:
Thạch Xuân – Thạch Hà - Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú:
110/12 Phạm Hoàng Thái, Phường 7, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan:
064.856274 - 850091
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư xây dựng; Cử nhân Luật - Cử nhân Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc HDC - Chủ tịch Hội đồng quản trị HDC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đoàn Hữu Hải Em
Nguyễn Thị Thanh Hà Vợ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam