Doãn Chí Thiên

Con ông Doãn Tới_Chủ tịch HĐQT ANV - Tổng giám đốc ANV

Mã CK: ANV

Vị trí : 118

Vị trí năm ngoái: 114

Tài sản: 71,893

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Doãn Chí Thiên
Vị trí:
CON ông Doãn Tới
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông ANV
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam