Đỗ Văn Bình

Phó Chủ tịch HĐQT SJS

Mã CK: SJS

Vị trí : 40

Vị trí năm ngoái: 30

Tài sản: 292,300

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Văn Bình
Vị trí:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SJS
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
20/02/1960
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị SJS
Chức vụ tại tổ chức khác:
Thành viên BĐD Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA)
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam