Đỗ Tiến Sĩ

Ủy viên HĐQT POM; Em ông Đỗ Xuân Chiểu_Chủ tịch HĐQT POM

Mã CK: POM

Vị trí : 131

Vị trí năm ngoái: 133

Tài sản: 64,965

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Tiến Sĩ
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị POM
Giới tính:
Nam
CMND:
021688204
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
24663
Nơi sinh:
TP. Hồ Chí Minh
Quê quán:
Hà Tây
Địa chỉ thường trú:
Số 35 đường 31, F.Bình An, Q.2, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
0650.3710051
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Bác Sỹ Y khoa (1992), Đại học Quản trị kinh doanh tại Úc (1996)
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị POM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thép Pomina Tổng Giám đốc Nhà Máy Luyện Thép (Pomina 3) – Công ty Cổ phần Thép Pomina
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Văn Phúc Anh trai 28,626
Đỗ Duy Thái Anh trai
Đỗ Xuân Chiểu Anh trai 14,021
Đỗ Thị Kim Cúc Chị gái 110,853
Đỗ Thị Kim Ngọc Chị gái 110,853
Nhung Do Chị gái
Đỗ Văn Khánh Anh trai 7,010
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam