Đỗ Thị Kim Liên

Ủy viên HĐQT TAG

Mã CK: TAG

Vị trí : 270

Vị trí năm ngoái: 309

Tài sản: 26,189

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Thị Kim Liên
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị TAG
Giới tính:
Nữ
CMND:
024000828
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
25815
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính doanh nghiệp - Đại học Kinh tế Quốc dân
Chức vụ hiện tại:
Ủy viên Hội đồng quản trị TAG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam