Đỗ Thị Kim Dung

Cổ đông lớn KLF

Mã CK: KLF

Vị trí : 364

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 17,343

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Thị Kim Dung
Vị trí:
Cổ đông lớn KLF
Giới tính:
Nữ
CMND:
1355593958
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn KLF
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam