Đỗ Thị Giáp

Mẹ ông Trịnh Văn Quyết_Chủ tịch HĐQT FLC

Mã CK: FLC

Vị trí : 233

Vị trí năm ngoái: 160

Tài sản: 31,471

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Thị Giáp
Vị trí:
MẸ ông Trịnh Văn Quyết
Giới tính:
Nữ
CMND:
B1404287
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn FLC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Trịnh Văn Quyết Con trai 48,400
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam