Đỗ Quốc Việt

Kế toán trưởng CTX

Mã CK: CTX

Vị trí : 456

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 11,856

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đỗ Quốc Việt
Vị trí:
Kế toán trưởng CTX
Giới tính:
Nam
CMND:
013105451
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Xóm 14-Cổ Nhuế-Từ Liêm-Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam