Đinh Ngọc Đạm

Tổng giám đốc DRC - Ủy viên HĐQT DRC

Mã CK: DRC

Vị trí : 340

Vị trí năm ngoái: 425

Tài sản: 18,720

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đinh Ngọc Đạm
Vị trí:
Tổng giám đốc DRC - Ủy viên Hội đồng quản trị DRC
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
19725
Nơi sinh:
Quảng Nam
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
42 Hồ Xuân Hương, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
0511. 836 688
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Công nghệ cao su, đào tạo tại Nga
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc DRC - Ủy viên Hội đồng quản trị DRC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Thị Hồng Hạnh Vợ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam