David Cam Hao Ong

Tổng giám đốc ST8 - Phó Chủ tịch HĐQT ST8; Em ông Yung Cam Meng_Chủ tịch HĐQT ST8

Mã CK: ST8

Vị trí : 160

Vị trí năm ngoái: 195

Tài sản: 51,145

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
David Cam Hao Ong
Vị trí:
Tổng giám đốc ST8 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ST8
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Úc
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
24/06/1957
Nơi sinh:
Việt Nam
Quê quán:
Trung Quốc
Địa chỉ thường trú:
45 Bombay St., Lidcombe NSW 2141 Australia
Điện thoại cơ quan:
(08) 9202020
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc ST8 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ST8
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam