Đào Thị Hồng Linh

Cổ đông lớn FDC

Mã CK: FDC

Vị trí : 206

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 37,847

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đào Thị Hồng Linh
Vị trí:
Cổ đông lớn FDC
Giới tính:
Nữ
CMND:
023507439
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
23929
Nơi sinh:
Hà Nội
Quê quán:
Hà Nội
Địa chỉ thường trú:
51 – 53 Đường số 3, CX Lữ Gia, F.15, Q.11, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
38663 890
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Luật
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn FDC và Southernbank
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Dương Thùy Linh Con gái 0,008
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam