Đặng Thu Hà

Em bà Đặng Thu Thủy_Ủy viên HĐQT ACB

Mã CK: ACB

Vị trí : 77

Vị trí năm ngoái: 68

Tài sản: 147,329

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Thu Hà
Vị trí:
EM bà Đặng Thu Thủy
Giới tính:
Nữ
CMND:
022113943
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
38 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông của ACB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Giám đốc Phòng Ngân Quỹ, Sở giao dịch
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam