Đặng Phú Vinh

Em bà Đặng Thu Thủy_Ủy viên HĐQT ACB

Mã CK: ACB

Vị trí : 154

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 52,551

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Phú Vinh
Vị trí:
EM bà Đặng Thu Thủy
Giới tính:
Nam
CMND:
023890735
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Giám đốc Khối quản trị hành chính ACB
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đặng Thu Thủy Chị gái 171,267
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam