Đặng Như Bình

Tổng giám đốc VGP - Chủ tịch HĐQT VGP

Mã CK: VGP

Vị trí : 457

Vị trí năm ngoái: 1154

Tài sản: 11,835

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Như Bình
Vị trí:
Tổng giám đốc VGP - Chủ tịch Hội đồng quản trị VGP
Giới tính:
Nam
CMND:
024331308
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1955
Nơi sinh:
Hải Phòng
Quê quán:
Hải Phòng
Địa chỉ thường trú:
1333/23, phường Bình Thuận, Q7, Tp.HCM
Điện thoại cơ quan:
(08) 7731121
Trình độ văn hóa:
Hệ 10/10
Trình độ chuyên môn:
Đại học kinh tế vận tải biển
Chức vụ hiện tại:
Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Rau quả
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam