Đặng Ngọc Hồ

Cổ đông lớn SPM

Mã CK: SPM

Vị trí : 209

Vị trí năm ngoái: 177

Tài sản: 36,806

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Ngọc Hồ
Vị trí:
Cổ đông lớn SPM
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn SPM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam