Đặng Kiết Tường

Tổng giám đốc ABT - Chủ tịch HĐQT ABT

Mã CK: ABT

Vị trí : 297

Vị trí năm ngoái: 381

Tài sản: 23,023

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Kiết Tường
Vị trí:
Tổng giám đốc ABT - Chủ tịch Hội đồng quản trị ABT
Giới tính:
Nam
CMND:
311619608
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
21558
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
214A, Phường 5, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc ABT - Chủ tịch Hội đồng quản trị ABT
Chức vụ tại tổ chức khác:
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam