Đặng Huỳnh Ức My

Ủy viên HĐQT BHS - Chủ tịch HĐQT SBT - Thành viên BKS SBS; Con ông Đặng Văn Thành_Cổ đông lớn

Mã CK: SBT
BHS

Vị trí : 126

Vị trí năm ngoái: 3143

Tài sản: 67,304

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Huỳnh Ức My
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị SBT - Ủy viên Hội đồng quản trị BHS - Thành viên Ban kiểm soát SBS
Giới tính:
Nữ
CMND:
02338768
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
29932
Nơi sinh:
TP. Hồ Chí Minh
Quê quán:
TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú:
32/89 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
(08) 38648326
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Quản trị kinh doanh và tài chính
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị SBT - Ủy viên Hội đồng quản trị BHS - Thành viên Ban kiểm soát SBS
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đặng Văn Thành Bố
Huỳnh Bích Ngọc Mẹ 8,937
Đặng Hồng Anh Anh trai 233,373
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam