Đặng Hồng Ân

Phó TGĐ C21

Mã CK: C21

Vị trí : 453

Vị trí năm ngoái: 546

Tài sản: 12,004

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Hồng Ân
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc C21
Giới tính:
Nam
CMND:
020118536
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1955
Nơi sinh:
Gia Định
Quê quán:
Sài Gòn
Địa chỉ thường trú:
27/14 Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP. HCM
Điện thoại cơ quan:
08. 3822 8313
Trình độ văn hóa:
Hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Đại học Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh
Chức vụ hiện tại:
Thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thế kỷ 21
Chức vụ tại tổ chức khác:
Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty TNHH Hàm Tân Thế Kỷ 21, chủ tịch HĐTV công ty TNHH MTV Thế Kỷ 21, thành viên HĐTV công ty TNHH Trần Minh An, thành viên HĐQT công ty cổ phần Codona Thế Kỷ 21
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam