Chu Văn An

Phó TGĐ MPC - Ủy viên HĐQT MPC; Anh ông Lê Văn Quang_Tổng giám đốc MPC - Chủ tịch HĐQT MPC

Mã CK: MPC

Vị trí : 266

Vị trí năm ngoái: 214

Tài sản: 26,626

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Chu Văn An
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc MPC - Ủy viên Hội đồng quản trị MPC
Giới tính:
Nam
CMND:
381287588
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
19395
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
hệ 10/10
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Luật
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc MPC - Ủy viên Hội đồng quản trị MPC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Kim Trọng Vợ
Chu Thị Bình Em 419,400
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam