Chu Thị Thanh Hà

Phó TGĐ FPT

Mã CK: FPT

Vị trí : 264

Vị trí năm ngoái: 303

Tài sản: 26,915

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Chu Thị Thanh Hà
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc FPT
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1974
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Hawaii - Hoa Kỳ (2006), Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân (1994)
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc FPT
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Thế Hùng Chồng 5,975
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam