Bùi Ngọc Mai

Vợ ông Lê Viết Hải_Chủ tịch HĐQT HBC - Tổng giám đốc HBC

Mã CK: HBC

Vị trí : 385

Vị trí năm ngoái: 708

Tài sản: 16,247

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Bùi Ngọc Mai
Vị trí:
VỢ ông Lê Viết Hải
Giới tính:
Nữ
CMND:
020959270
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Lê Viết Hải Chồng 117,550
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam