Bùi Minh Tuấn

Ủy viên HĐQT TMS; Em ông Bùi Tuấn Ngọc_Chủ tịch HĐQT TMS

Mã CK: TMS

Vị trí : 195

Vị trí năm ngoái: 255

Tài sản: 40,274

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Bùi Minh Tuấn
Vị trí:
Ủy viên Hội đồng quản trị TMS
Giới tính:
Nam
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1971
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Victoria University - Úc
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Bùi Tuấn Ngọc Anh trai 40,274
Hoàng Thị Mỹ Quyên Vợ 6,352
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam