Bùi Dương Hùng

Tổng giám đốc LCG - Chủ tịch HĐQT LCG - Ủy viên HĐQT LCS

Mã CK: LCG

Vị trí : 355

Vị trí năm ngoái: 334

Tài sản: 17,920

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Bùi Dương Hùng
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị LCG - Ủy viên Hội đồng quản trị LCS - Tổng giám đốc LCG
Giới tính:
Nam
CMND:
011536707
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1958
Nơi sinh:
Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa
Quê quán:
Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú:
Tổ 18B, Phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Hệ 10/10
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư Đô thị
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT – Công ty Cổ phần Licogi 16
Chức vụ tại tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần LICOGI 16.6
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Nga Vợ
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam