Bế Thị Thuấn

Mẹ bà Mai Hương Nội_Chủ tịch HĐQT PFV - Ủy viên HĐQT NHN - Phó TGĐ VIC - Thành viên BKS NHN - Ủy viên HĐQT VIC

Mã CK: VIC

Vị trí : 488

Vị trí năm ngoái: 548

Tài sản: 10,620

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Bế Thị Thuấn
Vị trí:
MẸ bà Mai Hương Nội
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Mai Hương Nội Con 6,090
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam