Phạm Thị Hồng

Tổng giám đốc TLH

Mã CK: TLH

Vị trí : 48

Vị trí năm ngoái: 67

Tài sản: 68,499

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Thị Hồng
Vị trí:
Tổng giám đốc TLH
Giới tính:
Nữ
CMND:
271432411
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
20/10/1968
Nơi sinh:
Đồng Nai
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
G1A Đồng Khởi, Kp5, P Tân Hiệp, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Quản trị kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Tổng giám đốc TLH
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam