Phạm Thanh Nghị

Vợ ông Đỗ Duy Thái_Ủy viên HĐQT POM

Mã CK: POM

Vị trí : 45

Vị trí năm ngoái: 45

Tài sản: 71,220

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Thanh Nghị
Vị trí:
VỢ ông Đỗ Duy Thái
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông POM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đỗ Duy Thái Chồng
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam