Nguyễn Thị Diệu Hiền

Vợ ông Nguyễn Văn Đạt_Chủ tịch HĐQT PDR - Tổng giám đốc PDR

Mã CK: PDR

Vị trí : 9

Vị trí năm ngoái: 9

Tài sản: 330,240

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Diệu Hiền
Vị trí:
VỢ ông Nguyễn Văn Đạt
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
357 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Văn Đạt Chồng 1.320,960
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam