Nguyễn Thị Bích Ngọc

Vợ ông Nguyễn Xuân Quang_Chủ tịch HĐQT NLG - Tổng giám đốc NLG

Mã CK: NLG

Vị trí : 23

Vị trí năm ngoái:

Tài sản: 154,604

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Vị trí:
Cổ đông lớn NLG
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Cổ đông lớn NLG
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Xuân Quang Chồng 251,200
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam