Nguyễn Thị Bích Liên

Phó Chủ tịch HĐQT DTL - Phó TGĐ DTL; Vợ ông Nguyễn Thanh Nghĩa_Tổng giám đốc DTL - Chủ tịch HĐQT DTL - Phó Chủ tịch HĐQT DHC

Mã CK: DTL
ABT

Vị trí : 40

Vị trí năm ngoái: 38

Tài sản: 86,154

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Bích Liên
Vị trí:
Phó Tổng giám đốc DTL - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DTL
Giới tính:
Nữ
CMND:
020723726
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
23595
Nơi sinh:
TP. HCM
Quê quán:
Nam Định
Địa chỉ thường trú:
23/28 D2, CX Văn Thánh Bắc, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
0903389175
Trình độ văn hóa:
hệ 12/12
Trình độ chuyên môn:
Kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Phó Tổng giám đốc DTL - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DTL
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thanh Nghĩa Chồng 262,613
Quách Thị Vinh Mẹ
Nguyễn Thanh Loan Con 66,985
Nguyễn Thanh Dung Con 27,612
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam