Nguyễn Thanh Loan

Con ông Nguyễn Thanh Nghĩa_Tổng giám đốc DTL - Chủ tịch HĐQT DTL - Phó Chủ tịch HĐQT DHC

Mã CK: ABT
DTL

Vị trí : 50

Vị trí năm ngoái: 44

Tài sản: 66,985

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thanh Loan
Vị trí:
CON ông Nguyễn Thanh Nghĩa
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thanh Nghĩa Bố 262,613
Nguyễn Thị Bích Liên Mẹ 86,154
Quách Thị Vinh Bà ngoại
Nguyễn Thanh Dung Em 27,612
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam