Ngô Thị Thu Trang

Giám đốc Tài chính VNM - Ủy viên HĐQT VNM - Phó TGĐ VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 37

Vị trí năm ngoái: 55

Tài sản: 92,659

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Ngô Thị Thu Trang
Vị trí:
Giám đốc Tài chính VNM - Ủy viên Hội đồng quản trị VNM - Phó Tổng giám đốc VNM
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
20/04/1963
Nơi sinh:
Hạnh Thông Xã – Gia Định
Quê quán:
Bình Dương
Địa chỉ thường trú:
100/2 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
08-82 44 228
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Giám đốc Tài chính VNM - Ủy viên Hội đồng quản trị VNM - Phó Tổng giám đốc VNM
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam