Mai Kiều Liên

Tổng giám đốc VNM - Chủ tịch HĐQT VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 10

Vị trí năm ngoái: 17

Tài sản: 305,840

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Mai Kiều Liên
Vị trí:
Tổng giám đốc VNM - Chủ tịch Hội đồng quản trị VNM
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1953
Nơi sinh:
Pari, Cộng hòa Pháp
Quê quán:
Vị Thanh-Cần Thơ
Địa chỉ thường trú:
5/84 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
08-82 44 228
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sữ Công nghệ chế biến Sữa
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty Sữa Việt Nam
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Mai Quang Liêm Em ruột 24,734
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam