Đặng Thị Hoàng Phượng

Chủ tịch HĐQT SQC - Tổng giám đốc SQC; Em ông Đặng Thành Tâm_Chủ tịch HĐQT KBC - Chủ tịch HĐQT SGT

Mã CK: KBC

Vị trí : 16

Vị trí năm ngoái: 28

Tài sản: 214,988

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Đặng Thị Hoàng Phượng
Vị trí:
Tổng giám đốc SQC - Chủ tịch Hội đồng quản trị SQC
Giới tính:
Nữ
CMND:
022759992
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1969
Nơi sinh:
Hải Phòng
Quê quán:
Hải Phòng
Địa chỉ thường trú:
07 Nguyễn Ư Dĩ, P. Thảo Điền, Q.2, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
(84-8) 8228 290
Trình độ văn hóa:
12/12
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân kinh tế
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Đặng Thành Tâm Anh ruột 1.195,200
Biến động tài sản
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam