Trương Gia Bình

Chủ tịch HĐQT FPT

Mã CK: FPT

Vị trí : 15

Vị trí năm ngoái: 18

Tài sản: 921,254

Thông tin cá nhân
  • Họ và tên:
Trương Gia Bình
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị FPT
Giới tính:
Nam
CMND:
011435804
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1956
Nơi sinh:
Đà Nẵng
Quê quán:
Đà Nẵng
Địa chỉ thường trú:
Số 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại cơ quan:
(84-4) 7300 7300
Trình độ văn hóa:
Tiến sĩ
Trình độ chuyên môn:
Cử nhân Toán, Đại học Tổng hợp Lomonosov, CHLB Nga, năm 1979; Tiến sĩ Toán Lý, Đại học Tổng hợp Lomonosov, CHLB Nga, năm 1982; Được phong hàm Phó Giáo Sư năm 1991 tại Việt Nam
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty FPT
Chức vụ tại tổ chức khác:
 

Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỷ đồng)
Trương Ngọc Anh Con 3,865
Trương Thị Thanh Thanh Chị ruột  
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam