Trần Lệ Nguyên

Ủy viên HĐQT TLG - Tổng giám đốc KDC - Phó Chủ tịch HĐQT KDC; Em ông Trần Kim Thành_Chủ tịch HĐQT KDC - Phó Chủ tịch HĐQT TLG

Mã CK: KDC
TLG

Vị trí : 17

Vị trí năm ngoái: 24

Tài sản: 713,426

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Trần Lệ Nguyên
Vị trí:
Tổng giám đốc KDC - Ủy viên Hội đồng quản trị TLG - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị KDC
Giới tính:
Nam
CMND:
023062528
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Hoa
Năm sinh:
1968
Nơi sinh:
Thành phố Hồ Chí Minh
Quê quán:
Trung Quốc
Địa chỉ thường trú:
203 Phú Gia, Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q.7, Tp.HCM
Điện thoại cơ quan:
(84-8) 38270 838
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Kinh Đô
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Vương Ngọc Xiềm Vợ 294,627
Trần Kim Thành Anh ruột 894,477
Trần Vinh Nguyên Em ruột 24,640
Trần Quốc Nguyên Em ruột 26,539
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam