Phạm Thị Tuyết Mai

Vợ ông Phạm Văn Khương_Phó TGĐ VIC

Mã CK: VIC

Vị trí : 86

Vị trí năm ngoái: 93

Tài sản: 123,851

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Phạm Thị Tuyết Mai
Vị trí:
VỢ ông Phạm Văn Khương
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Dân tộc:
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Phạm Văn Khương Chồng 219,657
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam