Nguyễn Thị Diệu Hiền

Vợ ông Nguyễn Văn Đạt_Chủ tịch HĐQT PDR - Tổng giám đốc PDR

Mã CK: PDR

Vị trí : 36

Vị trí năm ngoái: 35

Tài sản: 330,240

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Thị Diệu Hiền
Vị trí:
VỢ ông Nguyễn Văn Đạt
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
Nơi sinh:
Quê quán:
Địa chỉ thường trú:
357 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại cơ quan:
Trình độ văn hóa:
Trình độ chuyên môn:
Chức vụ hiện tại:
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Văn Đạt Chồng 1.320,960
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam