Nguyễn Như So

Chủ tịch HĐQT DBC - Tổng giám đốc DBC

Mã CK: DBC

Vị trí : 63

Vị trí năm ngoái: 80

Tài sản: 181,653

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Nguyễn Như So
Vị trí:
Chủ tịch Hội đồng quản trị DBC - Tổng giám đốc DBC
Giới tính:
Nam
CMND:
0125355697
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
23/08/1957
Nơi sinh:
Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
Quê quán:
Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc Ninh
Địa chỉ thường trú:
phường Vũ Ninh, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh
Điện thoại cơ quan:
0913 257 197
Trình độ văn hóa:
10/10
Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch Hội đồng quản trị DBC - Tổng giám đốc DBC
Chức vụ tại tổ chức khác:
Không
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Nguyễn Thị Tân Hoà Con
Nguyễn Thị Thuỷ Em gái
Nguyễn Văn Khương Em trai 0,001
Nguyễn Văn Chuyện Em trai 2,250
Nguyễn Thu Hiền Con 8,968
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam