Mai Kiều Liên

Tổng giám đốc VNM - Chủ tịch HĐQT VNM

Mã CK: VNM

Vị trí : 37

Vị trí năm ngoái: 52

Tài sản: 305,840

Thông tin cá nhân
Họ và tên:
Mai Kiều Liên
Vị trí:
Tổng giám đốc VNM - Chủ tịch Hội đồng quản trị VNM
Giới tính:
Nữ
CMND:
Quốc tịch:
Việt Nam
Dân tộc:
Kinh
Năm sinh:
1953
Nơi sinh:
Pari, Cộng hòa Pháp
Quê quán:
Vị Thanh-Cần Thơ
Địa chỉ thường trú:
5/84 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại cơ quan:
08-82 44 228
Trình độ văn hóa:
Đại học
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sữ Công nghệ chế biến Sữa
Chức vụ hiện tại:
Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc Công ty Sữa Việt Nam
Chức vụ tại tổ chức khác:
Người liên quan
Họ và tên Quan hệ Tài sản cá nhân (tỉ đồng)
Mai Quang Liêm Em ruột 24,734
Người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam